Op weg naar een ijsvrij continent? Een onderzoek naar de langetermijn-evolutie en kantelpunten van de Groenlandse ijskap met een gekoppeld hoge-resolutie regionaal klimaat- en ijskapmodel

  • Paice, Chloë (Mandataris)
  • Huybrechts, Philippe, (Administrative Promotor)

Projectdetails

!!Description

De Groenlandse ijskap omvat thans een volume van 7,4 m
zeespiegel-equivalent, maar slinkt volop als gevolg van de
klimaatopwarming. Door ijskap-klimaat terugkoppelingen is zijn
bijdrage aan de zeespiegelstijging mogelijk (deels) onomkeerbaar, na
overschrijding van kritische drempelwaarden. De precieze aard van
dit zogeheten kantelgedrag is echter slecht begrepen.
Het doel van dit project is om potentiële kantelpunten en het langetermijn-gedrag van de Groenlandse ijskap beter te doorgronden. De
hoeksteen hiervan zal de ontwikkeling zijn van een innovatief
koppelingsschema tussen het Modèle Atmosphérique Régional
(MAR) en het Greenland Ice Sheet Model (GISM) over duizendjarige
tijdschalen. Voor het eerst zal een hoge-resolutie regionaal
klimaatmodel (MAR) worden gebruikt in duizendjarige simulaties, wat
toelaat om de lokale ijskap-klimaat terugkoppelingen met ongeziene
nauwkeurigheid voor te stellen.
Om de toekomstige simulaties aan te drijven zal het project
voortbouwen op resultaten van het Coupled Model Intercomparison
Project 6th Phase (CMIP6) en het Long Run Model Intercomparison
Project (LongRunMIP). De hieruitvolgende hoogst-gedetailleerde
schematische en tijdsafhankelijke simulaties zullen de toekomstige
evolutie van de Groenlandse ijskap en achterliggende mechanismen
verhelderen. Naar verwachting zal dit onderzoek als referentie
fungeren voor het ijskap-klimaatmodelleren over duizenden jaren
evenals voor betere bepalingen van de zeespiegelstijging op lange
termijn.
AcroniemFWOTM1080
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/2131/10/23

Flemish discipline codes

  • Modelling and simulation
  • Climatology
  • Meteorology
  • Climate change
  • Glaciology

Keywords

  • Groenlandse ijskapmodellering
  • regionale klimaatmodellering
  • zeespiegelverandering