Op weg naar een effectievere tenuitvoerlegging van vorderingen in burgerlijke en handelszaken binnen de EU

Projectdetails

!!Description

Het EFFORTS-project is gericht op een betere handhaving van claims door betere procedures, dossierbehandeling en samenwerking bij grensoverschrijdende geschillen. Het behandelt de Brussel Ia-verordening en de verordeningen betreffende de Europese executoriale titel, de Europese procedure voor geringe vorderingen, de Europese betalingsopdracht en de Europese betalingsbevel en de uitvoering ervan in nationaal procesrecht in 7 lidstaten: België, Kroatië, Frankrijk, Duitsland , Italië, Litouwen, Luxemburg. De interactie van deze EU- en nationale regels betekent een grote zwakte van het systeem, waardoor het voor beoefenaars, en nog meer voor consumenten en bedrijven, moeilijk is zich bewust te zijn van het bestaan ​​en de praktische werking van de beschikbare mechanismen.
Omvattend een praktijkgerichte aanpak, zal een consortium van experts in internationaal procesrecht de bestaande wetgeving en jurisprudentie analyseren (in 14 nationale rapporten), de uitwisseling van praktijken tussen exploitanten bevorderen (op 7 seminars) en goede praktijken verzamelen (in een speciale verslag doen van). Hierop voortbouwend zal het consortium: duidelijkheid nastreven door middel van 7 praktijkgidsen over grensoverschrijdende invordering van vorderingen in de beoogde lidstaten; bijdragen aan de verbetering van bestaande EU- en nationale wetgeving door beleidsaanbevelingen op te stellen voor nationale en EU-beleidsmakers (8); instrumenten instellen voor een nauwere samenwerking bij de handhaving van claims: twee permanente fora voor discussie en samenwerking (het EFFORTS-netwerk en een werkgroep voor de digitalisering van handhavingsprocedures) die zullen bijdragen tot de validering van de definitieve projectresultaten die zijn verzameld in een rapport over digitalisering en in de eindstudie.
Bij het project zullen meer dan 100 advocaten, 40 rechters, 10 handhavingsfunctionarissen, 15 EU- en nationale beleidsmakers, 20 interne adviseurs, leden van 7 consumentenverenigingen en 60 academici betrokken zijn. De te leveren resultaten zullen exploitanten en eindgebruikers van alle lidstaten ten goede komen, waardoor zij zich meer bewust worden van en vertrouwen in de hulpmiddelen die door de EFFORTS-voorschriften worden geboden.
Korte titelEFFORTS
AcroniemEU625
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/11/2030/11/22

Keywords

  • CROSS-BORDER ENFORCEMENT
  • Debt recovery
  • Cooperation

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Procedural law

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.