Naar precisie in de slaapgeneeskunde: Een psychologische netwerkbenadering van cognitieve gedragstherapie voor insomnie

Projectdetails

!!Description

Insomnie komt veel voor sinds de COVID-19-pandemie en het is een
voorspeller voor de ontwikkeling van zowel psychiatrische als
lichamelijke ziekten. Ondanks de effectiviteit van de
eerstelijnsbehandeling, cognitieve gedragstherapie voor insomnie
(CGT-I), kan 25-40% van de insomniepatiënten er niet mee geholpen
worden. De doelstellingen van deze studie zijn 1) het
microanalytische model van insomnie van Morin (1993), waarop
GGT-I gebaseerd is, te valideren en te updaten, 2) na te gaan hoe de
verschillende componenten van het geüpdate model evolueren
doorheen de CGT-I-sessies en tijdens de follow-up en 3) het aantal
CGT-I-non-responders te verminderen. Hiervoor zal een online
populatiebrede enquête worden ontwikkeld om een netwerk van
individuele verschillen te construeren (WP1) inclusief maar niet
beperkt tot de componenten van het microanalytisch model.
Vervolgens zal een longitudinale gerandomiseerde studie met een
switching replications design worden uitgevoerd met behulp van
Network Intervention Analysis (NIA) bij insomniepatiënten die CGT-I
zullen volgen. Zij zullen worden geëvalueerd tijdens de behandeling
(WP2) en na 1 jaar follow-up (WP3). Deze patiënten zullen
gerekruteerd worden via WP1 en via de deelnemende
slaaplaboratoria.
AcroniemFWOTM1131
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/2231/10/26

Keywords

  • psychologische netwerkbenadering
  • cognitieve gedragstherapie van slapeloosheid
  • slapeloosheid

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Sleep medicine

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.