Theoretisch onderbouwde gedragsinterventies ter bevordering van tijdige initiatie van palliatieve zorg voor personen met kanker.

Projectdetails

!!Description

Desondanks dat palliatieve zorg tot een hogere levenskwaliteit bij personen met kanker leidt, wordt het vaak te laat of helemaal niet geïnitieerd. Studies die focussen op tijdige initiatie van palliatieve zorg doen dit veeleer vanuit de gezondheidszorg en vanuit het perspectief van professionele zorgverleners. Deze studies vertrekken zelden vanuit het gezondheidspromotieperspectief en de belangrijke rol van patiënten en hun gedrag. Indien bepaalde gedragingen gewijzigd zouden worden, zou palliatieve zorg meer tijdig in het ziektetraject geïniteerd kunnen worden. Theoretisch gedragsonderzoek en interventies zijn nodig om dergelijke gedragingen te begrijpen en te veranderen.

Dit project heeft als voornaamste doelstelling om het gedrag ‘een persoon met een niet-curatieve kanker begint een gesprek over palliatieve zorg met een zorgverlener’, dat geacht wordt bij te dragen tot meer tijdige initiatie van palliatieve zorg, beter te begrijpen. De doelstelling is drieledig:
1) ontwikkelen van een palliatieve zorg gedragsmodel door determinanten van het gedrag ‘beginnen van een gesprek over palliatieve zorg met een zorgverlener’ te definiëren;
2) de relatie nagaan tussen de determinanten opgenomen in het palliatieve zorg gedragsmodel, de intentie om het gedrag te stellen en het gedrag zelf;
3) ontwikkelen en evalueren van een gedragsinterventie gebaseerd op het palliatieve zorg gedragsmodel.
Het gebruik van principes van gedragstheorieën is hierbij erg innovatief. Gedragstheorieën worden beperkt gebruik in palliatieve zorg onderzoek, terwijl de waarde ervan reeds bewezen is in andere domeinen binnen gezondheidspromotie onderzoek.

Allereerst zal er een kwalitatieve studie, waarin individuele interviews met personen met niet-curatieve kanker, plaatsvinden (doelstelling 1). Daarop volgt een kwantitatief onderzoek, waarbij een grootschalige vragenlijst de resultaten afkomstig van de kwalitatieve studie zal bevragen (doelstelling 2). Vervolgens zal er een niet-geblindeerde gerandomiseerde gecontroleerde pilootstudie uitgevoerd worden (doelstelling 3).
AcroniemFWOTM905
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/10/1830/09/22

Flemish discipline codes

  • Palliative care and end-of-life care