Naar bestendige en stabiele tin(0) verbindingen (“stannylonen”) via een computationele chemie aanpak

Projectdetails

!!Description

Chemie kan worden gedefinieerd als de wetenschap van stoffen en de transformaties die ertussen plaatsvinden tijdens chemische reacties, en is daarom vaak bezig met de synthese van nieuwe verbindingen die soms elementen bevatten in nieuwe ongekende manieren van verbinden. Een recente reeks voorbeelden is die van verbindingen die een element uit de koolstofgroep bevatten (Groep 14) in een formele oxidatietoestand van 0. De dominerende Lewis-structuur voor deze verbindingen moet overeenkomen met het groep 14-atoom dat zijn vier valentie-elektronen behoudt als twee alleenstaande paren, aangeduid als een ylidon-structuur, gecoördineerd met twee donorliganden in een donor-acceptorinteractie, hetgeen aanleiding geeft tot een gebogen geometrie. Aanvankelijke studies, zowel theoretisch als experimenteel, hebben tot nu toe gericht op dit soort moleculen die de lichtere groep 14-elementen bevatten, C, Si en Ge; de enige verbinding met een Sn-atoom in de oxidatietoestand 0 (een verbinding die "stannylon" wordt genoemd) die tot nu toe bekend was, werd onlangs gerapporteerd door Fischer en medewerkers. In dit theoretische chemieproject zullen een aantal eigenschappen op een rekenkundige manier worden geëvalueerd om het ylidone-karakter van een aantal nieuw voorgestelde "stannylonen" te bepalen. Deze analyse omvat het berekenen van geometrische parameters, valentiebindingsstructuurgewichten, maximale waarschijnlijkheidsdomeinen en op dichtheid-functionaaltheorie gebaseerde reactiviteitsindices. Deze analyse moet definitieve conclusies opleveren met betrekking tot de meest geschikte Sn (0) -verbindingen die voor synthese kunnen worden gebruikt.
AcroniemFWOTM764
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/1531/12/15

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Chemical sciences

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.