Speciatie van sporemetalen in aquatische systemen via voltammetrische technieken.

Projectdetails

!!Description

Chemische speciatie is heel belangrijk voor het begrijpen van het gedrag, het lot en de biobeschikbaarheid

(toxiciteit) van zware metalen in waterige omgevingen. Voor de speciatie van zware metalen worden zeer

vaak elektrochemische methoden en meer specifiek voltammetrische technieken zoals CLE/CSV (Competitive

Ligand Equilibration/Cathodic Stripping Voltammetry) gebruikt. Het gebruik van voltammetrie neemt toe

gezien de moderne voltammetrische analysetoestellen simpel zijn in gebruik, ze hebben een lage kostprijs en

laten ook toe om simultaan verscheidene zware metalen te meten met een hoge gevoeligheid. Voltammetrie

laat toe om de totale concentratie aan zware metalen in water te meten (na UV behandeling) alsook om de

labiele metaalfracties te bepalen. In vergelijking met DET/DGT (Diffusive equilibrium in thin films/ diffusive

gradient in thin films) laat deze techniek toe om de hoeveelheid aan metaalcomplexerende liganden te

bepalen.

Het doel van dit onderzoek is om het lot van deze vervuilende stoffen in rivieren en estuaria alsook de

gevolgen hiervan te bepalen in termen van risico assessment. In situ, microcosmos en in vitro metingen

zullen uitgevoerd worden. Verkregen data zoals de conditionele stabiliteitsconstante of de concentratie aan

complexerende liganden, kunnen vervolgens geïntegreerd worden in modellen.
AcroniemOZR1832
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0931/12/09

Flemish discipline codes

  • Chemical sciences