TRACE :Tracing food commodities in Europe.

  Projectdetails

  !!Description

  TRACE tracht de gezondheid van de Europese burgers te verbeteren door een verbeterde traceerbaarheid van voedingsprodukten te leveren. Het project zal de consument een verhoogd vertrouwen geven in de authenticiteit van Europees voedsel via een complete traceeerbaarheid doorheen de volledige ‘fork-to-farm’ voedselketen. TRACE zal kost-effectieve analytische methodes ontwikkelen die geintegreerd zijn in sector-specifieke en –generische traceerbaarheidssystemen die toelaten de oorsprong van voedsel te bepalen en op een objectieve manier te verifiëren. TRACE zal eveneens de perceptie, de houding en de verwachting van de Europese consument t.o.v. voedselproductiesystemen, voedseltraceerbaarheid, voedselauthenticiteit en voedselfraude nagaan. Het zal een “Good Traceability Practice” gids voor voedselproductiesystemen opstellen. Het project wordt betoelaagd door de Europese Commissie via het Sixth Framework Programme onder Food Quality and Safety Priority.
  AcroniemEU225
  StatusGeëindigd
  Effectieve start/einddatum1/01/0531/12/09

  Flemish discipline codes

  • Mathematical sciences
  • Chemical sciences