TRACE

Projectdetails

!!Description

TRafficking as A Criminal Enterprise (TRACE) heeft tot doel de belanghebbenden te ondersteunen bij het bestrijden en verstoren van mensenhandel, een van de grootste criminele ondernemingen ter wereld, door informatie over de daders en de bredere onderneming voor mensenhandel te beoordelen en te consolideren. TRACE hanteert een multidisciplinaire aanpak: juridisch, criminologisch, socio-economisch, psychologisch en op wetshandhaving gericht, om een ​​volledig beeld te krijgen van het fenomeen en voort te bouwen op lopende Europese en nationale projecten en activiteiten. Het zal zich richten op de activiteiten van de daders door een begrip te ontwikkelen van de structuur, sociale relaties, modus operandi, reisroutes en technologieën die verband houden met verschillende soorten mensenhandel (mensenhandel voor seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting, gedwongen criminele activiteiten enz.) . Op basis van de analyse van het gedrag van daders tracht TRACE beter in te schatten wie het risico loopt om te worden verhandeld en bovendien wie kwetsbaar is om betrokken te raken bij mensenhandel (inclusief degenen die mogelijk zelf slachtoffer zijn geweest). TRACE erkent dat mensenhandel een keten van crimineel gedrag, activiteiten en processen omvat en zal up-to-date informatie, goede praktijken en deskundig advies consolideren om belanghebbenden een interventiestrategie te bieden op basis van beleidsaanbevelingen voor het verstoren van de keten van mensenhandel. Deze aanbevelingen zullen gebaseerd zijn op de consensus tussen belanghebbenden, bereikt via interviews, workshops van deskundigen en de slotconferentie. TRACE heeft zijn disseminatieplan ontworpen, inclusief de ontwikkeling van informatiefolders, om relevante actuele informatie over de verschillende facetten van het project te verspreiden onder relevante belanghebbenden om hun inspanningen te ondersteunen bij het verstoren van de handel in mensenhandel.
AcroniemEU460
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/05/1430/04/16

Flemish discipline codes

  • Law
  • Metalaw