Traces de la Verité - De toe-eigening van oude wijsheid in de vroegmoderne natuurfilosofie

Projectdetails

!!Description

VERITRACE behandelt de invloed van oude wijsheidsgeschriften op de ontwikkeling van de vroegmoderne natuurfilosofie. Tijdens de Renaissance werden werken als de Chaldeeuwse Orakels, de Sibyllijnse Orakels, het Corpus Hermeticum en de Orphische Hymnen herontdekt en opnieuw opgenomen in een prisca sapientia, een eeuwigdurende traditie die deze geschriften beschouwde als waarheden over God, de mensheid en de kosmos. Johannes Kepler, Francis Bacon, Pierre Gassendi, Isaac Newton en Gottfried Wilhelm Leibniz, die aan de basis stonden van de ontwikkeling van de moderne wetenschap, waren allen toegeschreven aan deze traditie, en met hen vele anderen; maar tot nu toe bestaat er geen uitgebreid verslag van wat zij precies uit deze oude wijsheidsgeschriften haalden en hoe het idee van een eeuwigdurende waarheid hun kennisvorming beïnvloedde.

Dit project richt zich op de invloed van de Renaissance prisca op de vroegmoderne natuurfilosofie in de breedste zin van het woord door gebruik te maken van op maat gemaakte technieken voor lezen op afstand op een groot corpus van vroegmoderne gedrukte werken. Het traceert hoe de meest prominente antieke wijsheidsgeschriften terugkeerden in het natuurfilosofische discours, wat natuurfilosofen precies uit deze geschriften haalden, en hoe deze geschriften functioneerden in de economie van de vroegmoderne wetenschap. Bovendien volgt het het debat rond deze oude wijsheidsteksten en de daarin vervatte vermeende waarheden in heel vroegmodern Europa, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende sentimenten waarmee deze teksten werden waargenomen, gelezen en besproken. Als zodanig vult VERITRACE een belangrijke lacune aan in ons begrip van het ontstaan en de ontwikkeling van de vroegmoderne wetenschap, door zich niet te richten op geïsoleerde episodes maar op de algehele verspreiding en invloed van de oude wijsheidstraditie, terwijl gebruik wordt gemaakt van geavanceerde digitale technieken die zijn aangepast aan een vroegmoderne omgeving.
Korte titelVERITRACE
AcroniemEU654
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/04/2331/03/28

Keywords

  • Oude Wijsheid
  • Filosofie

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.