'Tracking' van fysieke fitheid: relatie tussen indicatoren van fitheid en gezondheid bij volwassenen en de antecedenten vanaf hun kleuterleeftijd

Projectdetails

!!Description

345 volwassen mannen en vrouwen, die van hun 6 tot hun 18 jaar (tussen 1969 en 1986) door ons zuiver longitudinaal werden gevolgd voor een aantal lichamelijke, sociaal-culturele en fysieke fitheidskenmerken, zullen opnieuw gemeten en getest worden in de periode 1994-1998. Aan de hand van o.a. auto-correlaties en discriminant analyses zal het verband nagegaan worden tussen fysieke fitheid tijdens de jeugdjaren en de fysieke fitheid op volwassen leeftijd. Naast het bestuderen van deze 'tracking' (een term die verwijst near het behouden van de relatieve positie van een individu binnen zijn groep in het verloop van de tijd) van fitheidsscores van adolescentie near volwassenheid toe, zal ook de hypothese getoetst worden dat fysieke kenmerken waargenomen tijdens de adolescentie onafhankelijk bijdragen tot de variantie in fitheidsscores op volwassen leeftijd.
AcroniemOZR110
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/9731/12/97

Flemish discipline codes

  • Information and computing sciences