Sporen voor de dekolonisatie van de Belgische ontwikkelingssamenwerking

Projectdetails

!!Description

Er zijn steeds meer twijfels over de effectiviteit van ontwikkelingshulp. Academie, sociale bewegingen en ontwikkelingshulporganisaties laten zien dat ontwikkelingshulp weinig invloed heeft op armoedebestrijding en verbetering van de levenskwaliteit van de zogenaamde onderontwikkelden. Bovendien reproduceren Noord-Zuidrelaties in naam van ontwikkeling dominante (koloniale) schema's en modernistisch geweld (bijvoorbeeld kapitalisme, racisme, kolonialisme, heteronormativiteit, patriarchaat, extractivisme, enz.). Daarom is er behoefte aan een andere kijk op partnerschap en inclusie. Kritische wetenschappers stellen dat een fundamentele sociaal-culturele transformatie noodzakelijk is, te beginnen met de deconstructie van het ontwikkelingsconcept via een diepgaand dekolonisatieproces dat de mogelijkheid zou kunnen openen om een ​​pluriversum op te bouwen dat ons helpt de wereldwijde sociaal-ecologische crisis aan te pakken. Maar hoe kunnen we de koloniale matrixgewoonten waarvan we niet eens beseffen dat we ze hebben afleren en andere mogelijke vormen van ontwikkelingssamenwerking voorstellen? En hoe kunnen we de dynamiek van uitsluiting binnen hegemonische machtsstructuren serieus nemen? Om deze vragen te beantwoorden, moeten we ons eerst kritisch positioneren over koloniale erfenissen, machtsverhoudingen, privileges, locaties en geschiedenissen. Het doel van dit onderzoek is dan ook tweeledig. Ten eerste door de complexiteit, spanningen en paradoxen te onderzoeken die zich voordoen in de ontwikkelingshulp van de Belgische samenwerkingsinstellingen door het concept van ontwikkelingshulp zelf ter discussie te stellen en ten tweede, nieuwe denkbeelden te genereren die mogelijk kunnen leiden tot nieuwe vormen van Noord-Zuid-ontwikkelingspartnerschappen. Om deze vragen te beantwoorden, is het noodzakelijk om te kiezen voor een op samenwerking gebaseerde onderzoeksbenadering waarbij verschillende belanghebbenden samen nieuwe denkbeelden van ontwikkelingssamenwerking kunnen creëren. Het verwachte resultaat is het creëren van een pedagogische en collaboratieve ruimte om nieuwe vocabulaires en ontwikkelingshulpbegrippen te genereren om praktijken te veranderen. Deze ruimte biedt de mogelijkheid om de implicaties te schetsen voor het in kaart brengen van nieuwe visies op dekolonisatie in de context van ontwikkelingshulp, te breken met het monolineaire discours van ontwikkeling, en verbintenissen aan te gaan tegen koloniale schema's en het geweld van de moderniteit.
AcroniemVLIR400
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/04/2131/12/21

Flemish discipline codes

  • Other social sciences not elsewhere classified