Trajecten van sociale verbondenheid en hun verband met uitkomsten aan het levenseinde van ouderen met kanker: internationale populatie-gebaseerde studie en longitudinale feasibility studie

Projectdetails

!!Description

Sociale verbondenheid heeft een grote invloed op de gezondheid van
mensen. Maar er is weinig geweten over trajecten van sociale
verbondenheid en hun associatie met uitkomsten naar het
levenseinde toe. Dit is van specifiek belang voor ouderen met kanker
die vaak complexe ziektetrajecten en fluctuerende noden hebben.
Eerder onderzoek beperkte zich tot fragmenten van sociale
verbondenheid en miste theoretische fundering en longitudinale data.
Dit project bouwt verder op een uitgebreide theorie van de structuur,
functie en kwaliteit van sociale verbondenheid en 1) bestudeert
veranderingen in sociale verbondenheid in de laatste levensjaren van
ouderen met kanker en associaties met symptomen en zorggebruik
aan het levenseinde; 2) ontwikkelt en test de haalbaarheid van een
nieuwe longitudinale onderzoeksmethode bij ouderen met kanker in
wankele gezondheid, inclusief survey en gelinkte administratieve
data, om temporele verbanden tussen sociale verbondenheid en
uitkomsten in het fysieke, psychologische en existentiële domein en
zorggebruik te onderzoeken. Het eerste deel van het project gebruikt
bestaande populatiegebaseerde gegevens van 18 Europese landen.
Het tweede deel ontwikkelt de nieuwe methode met stakeholders en
voert een haalbaarheidsstudie uit met 30 ouderen, met metingen op
baseline, en na 3 en 6 maanden. Dit project zal baanbrekende
inzichten opleveren aangaande een potentieel doelwit voor klinische
zorg en gezondheidsbeleid voor ouderen met kanker.
AcroniemFWOTM1044
StatusNiet gestart
Effectieve start/einddatum1/10/21 → 30/09/24

Flemish discipline codes

  • Social medical sciences not elsewhere classified
  • Elderly care
  • Palliative care and end-of-life care