Transdifferentiation on human exocrine acinar cells to endocrine beta cells by STAT3 and MAPK signalling.

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences