Turing en Wittgenstein: Tegenstanders of Bondgenoten? Een nieuwe interpretatie van Wittgenstein’s Cambridgelezingen over de grondslagen van de wiskunde uit 1939

Projectdetails

!!Description

Alan Turing wordt algemeen gezien als de vader van de moderne
computer zowel als van A.I. Ludwig Wittgenstein, van zijn kant, wordt
erkend als een van de meest invloedrijke filosofen van de 20e eeuw.
De meest tot de verbeelding sprekende interactie tussen beiden was
het bijwonen door Turing van Wittgenstein’s lezingen over de
grondslagen van de wiskunde in 1939. Er werd een gedetailleerde
transcriptie van deze lezingen overgeleverd, met daarin een verslag
van de boeiendste gesprekken tussen Turing en Wittgenstein. De
orthodoxe interpretatie van deze lezingen geeft een beeld van Turing
en Wittgenstein als hevige tegenstanders van elkaars visie over de
grondslagen van de wiskunde. Het doel van het huidige project is om
deze orthodoxe interpretatie aan te vechten en als alternatief een
meer consensueel beeld met betrekking tot hun interactie te geven.
Daartoe zal ik, ten eerste, de vier originele studentennota’s van de
lezingen onderzoeken waarop de bestaande studies gebaseerd zijn.
Ten tweede zal ik de interacties Turing-Wittgenstein zelf analyseren
vanuit een educatief perspectief. Ten derde zal ik de impact van deze
interactie op Turings ideeën over kunstmatige intelligentie in de jaren
1940 en 1950 onderzoeken. Dit project zal tot een grondiger begrip
van zowel Turings als Wittgensteins filosofie van de logica en
wiskunde leiden, en aldus het historische en filosofische belang van
hun interactie tonen op grondslagendebatten betreffende wiskunde
en A.I.
AcroniemFWOTM1100
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/2231/10/27

Keywords

  • Ludwig Wittgenstein
  • Alan Turing
  • Grondslagen van de wiskunde

Flemish discipline codes

  • Analytical philosophy
  • History of ideas
  • History of philosophy
  • General philosophy of science
  • Philosophy of mathematics

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.