Tweedaagse conferentie "verlichting en vrijmetselarij", Brussel 9-10 december 2010

Projectdetails

!!Description

De doelstelling van de organisatie van deze conferentie is de herbronning van het hedendaagse verlichtingsdenken en vrijdenken door de historische genese van dit gedachtegoed te reconstrueren. hierbij wordt voor alles aandacht besteed aan het baanbrekend werk van Jonathan Israel die de emancipatorische opvattingen van onze moderne geseculariseerde samenleving terugvoert naar de ideeëngeschiedenis en de mentaliteitsgeschiedenis van de Noordelijke Nederlanden in de XVIIde eeuw. Centraal staat voor hem de gedachte van Spinoza en de spinozisten. Zij zijn de grondleggers van de radicale Verlichting, gekenmerkt door een fundamentele kritiek van de religie, die uitmondt in het atheïsme. Onlosmakelijk hiermee verbonden is een uitgesproken democratische politieke theorie. In tegenstelling tot de bekende historica Margaret Jacob, die reeds eerder het concept 'radicale Verlichting' heeft gelanceerd, is Jonathan Israel evenwel van mening dat de vrijmetselarij bij het verspreiden en ontwikkelen van dit radicale gedachtegoed geen enkele rol van betekenis heeft gespeeld.
AcroniemCONO326
StatusActief
Effectieve start/einddatum26/07/10 → …

Keywords

  • ethiek

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.