ULB-VUB Joint Research Group: Brussels (Bio)Pharmaceutical Analysis Research Group - BBRG

Projectdetails

!!Description

Biofarmaceutica vormen een van de snelstgroeiende klassen van nieuwe medicijnmoleculen. Nieuwe synthetische strategieën om het snelle metabolisme van peptiden te verminderen, samen met de beschikbaarheid van nieuwe formulering en leveringstechnologieën, resulteerden in een verhoogde marketing van peptideproducten. Ook de identificatie en analyse van biomarkers voor verschillende ziekten wordt steeds belangrijker.

In dit opzicht is de ontwikkeling van analytische methoden voor de kwantificatie van peptiden en biomarkers in biologische vloeistoffen van het grootste belang. Van de monstervoorbereidingsstap tot hun analyse door middel van chromatografische of elektroforetische methoden met behulp van verschillende detectiebenaderingen, zouden veel moeilijkheden moeten worden aangepakt om ze te analyseren. Voor dit doel zal een methode-ontwikkelingsbenadering met behulp van verschillende technieken worden gebruikt, waarbij we het potentieel van alternatieve detectiebenaderingen, zoals massaspectrometrie en elektrochemische detectie, zullen onderzoeken. Tenslotte zal een rationele benadering worden gedefinieerd voor de data-analyse van de verkregen resultaten.
AcroniemOZR2724
StatusActief
Effectieve start/einddatum5/11/143/12/22

Flemish discipline codes

  • Pharmacology not elsewhere classified