Het blootleggen van de causale mechanismen met betrekking tot Death Literacy

Projectdetails

!!Description

Een groeiende populatie ouderen met ernstige ziekten die palliatieve en levenseindezorg (EoL) nodig hebben, vormt een uitdaging voor de volksgezondheid. Een belangrijke strategie is om de gemeenschapscapaciteit voor EoL-zorg te ontwikkelen door de autonomie en kennis van mensen over het doodssysteem te vergroten via levenseindevorming. Dit vermogen wordt "Death Literacy" genoemd, kennis en vaardigheden via dewelke mensen toegang verkrijgen tot, handelen naar EoL- zorgopties en deze begrijpen. Death Literacy is echter een nieuw concept. Onderzoek is nodig om de determinanten, bemiddelende factoren en beoogde uitkomsten te onderzoeken en om te testen of het didactische aanleren van Death Literacy de invloed van echte ervaringen kan vervangen. Dit onderzoek bestaat uit 2 werkpakketten (WP). WP1 voert een scoping review uit van Death Literacy en gerelateerde constructen die doodgerelateerde attitudes, kennis en vaardigheden meten om een voorlopig causaal model voor Death Literacy op te stellen met behulp van de ESC-DAG methode. WP2 test het causale model via een longitudinaal bevolkingscohortonderzoek (N=2832) naar Death Literacy onder mantelzorgers, vrijwilligers in de palliatieve zorg en mensen met een recente verlieservaring. We meten Death Literacy met behulp van de Death Literacy Index op T0, T0+3 maanden, en T0+6 maanden met behulp van een online vragenlijstonderzoek
AcroniemFWOTM1173
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/10/2330/09/26

Keywords

  • Dood geletterdheid
  • Palliatieve zorg voor de volksgezondheid
  • Barmhartige Gemeenschappen

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Epidemiology
  • Palliative care and end-of-life care
  • Health promotion and policy
  • Sociology of health
  • Sociology of education

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.