Blootleggen van de dagelijkse ervaringen van mensen met gevorderde kanker: de Experience Sampling Methode

Projectdetails

!!Description

Mensen met gevorderde kanker hebben een verhoogd risico op multipele symptomen en het ervaren van complexe emoties. Verbazingwekkend genoeg zijn de wetenschappelijke inzichten in hoe deze symptomen en emoties ontstaan, hoe ze schommelen

overheen de dag, of samenhangen met contextuele elementen in het dagelijkse leven, erg beperkt. De beschikbare methodes van zelfrapportage kunnen dergelijke hier-en-nu ervaringen niet blootleggen omdat ze retrospectief meten. The ‘Experience Sampling Method’ –eerder succesvol gebruikt in mental health onderzoek– is een gestructureerde dataverzamelingsmethode die hier-en-nu (‘in-

the-moment’) symptomen en ervaringen in het dagelijkse leven meet. Dit project heeft als doel om 1) de ESM methode aan te passen en te valideren voor mensen met gevorderde kanker zodat we ervaringen (positieve evenals negatieve, overheen de vier domeinen van palliatieve zorg) ‘in-the-moment’ kunnen meten, evenals hun schommelingen in de tijd, en samenhang met contextuele veranderingen (bv. activiteiten, gezelschap); en 2) de haalbaarheid, aanvaardbaarheid en klinische bruikbaarheid van de ESM methode

te bestuderen. We volgen een mixed-method design: kwalitatieve (zoals cognitieve en semi-gestructureerde interviews, expert consultaties) evenals kwantitatieve onderzoeksmethoden waaronder een ESM studie bij 40 mensen met gevorderde kanker. Deze nieuwe meetmethode kan baanbrekende inzichten opleveren om de persoonsgerichte zorg voor deze kwetsbare groep te verbeteren.
AcroniemFWOAL940
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/2031/12/23

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Social medical sciences not elsewhere classified
  • Palliative care and end-of-life care

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.