Het effect van lange, niet-coderende RNA op fase scheiding van androgeen receptor in prostaat kanker

Projectdetails

!!Description

Androgeen receptor (AR) is een transcriptie factor wiens overactivatie een primaire drijver is van protstaat kanker (PK). Van AR is
er bewijs dat het nucleaire foci vormt bij super-enhancers, door
vloeistof-vloeistof fasescheiding, en dat het interageert met
verschillende lange, niet-coderende RNAs (lncRNAs). Er zijn reeds
verschillende bewijzen die het therapeutisch belang van AR-lncRNA
interactie ondersteunen, maar inzichten in het onderliggend
mechanisme en de rol van lncRNAs in PK ontbreken. Wij zullen de
bindingssites van lncRNAs binnen het ongestructureerde N-terminale
domein (NTD) van AR, en de AR bindingsregio’s van 3 geselecteerde
lncRNAs identificeren door gebruikt te maken van
hydrogeen/deuterium uitwisselingsmassaspectrometrie. Ook zullen in
vitro bindingsexperimenten, biofysische experimenten, cell-vrije
transcriptie testen en cellulaire experimenten gebruikt worden om het
effect te bepalen van lncRNA interactie op fasescheiding en
transcriptie activiteit van AR en de AR-V7 isovorm, die ligandonafhankelijke transcriptieactiviteit toont in castratie-resistente PK
(CRPK). De effecten van variaties in de lengte van de polymorfe
polyQ stretch van AR NTD op de AR-lncRNA interactie en
fasescheiding zullen ook ontrafeld worden. Door de interactiemechanismen en de regulatieve rollen van lncRNAs in de ligand
(on-)afhankelijke activatie van AR, zal dit project de fundamenten
leggen voor effectieve, nieuwe therapieën tegen PK en CRPK
AcroniemFWOTM1124
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/2231/10/26

Keywords

  • androgeen receptor
  • Vloeistof-vloeistof fasescheiding
  • Lange niet-coderende RNA's

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Intracellular compartments and transport
  • Cancer biology
  • Nucleic acids
  • Proteins
  • Transcription and translation

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.