Het welzijn van kwetsbare ouderen met kanker: longitudinale en gerandomiseerde gecontrolleerde studie

Projectdetails

!!Description

Oudere mensen met kanker worden aan het einde van hun leven getroffen door complexe en langdurige gezondheidsproblemen door cumulatieve effecten van naast elkaar bestaande chronische aandoeningen geassocieerd met ouderdom, zoals kwetsbaarheid. Volgens de WHO moet palliatieve zorg vroeg in de loop van de ziekte van deze patiënten worden gestart. Velen ontvangen echter geen palliatieve zorg, of slechts kort voor de dood.
Ten eerste zal ik, om de complexe behoeften van oudere mensen met kanker beter te begrijpen, de diversiteit van trajecten van fysiek en psychosociaal welzijn tegen het levenseinde in deze populatie onderzoeken. Ik zal gegevens van een bestaande longitudinale studie van oudere mensen met kanker gebruiken die sinds 2010 gegevens hebben verzameld.
Ten tweede zal ik de haalbaarheid, voorlopige effectiviteit en effectieve componenten van palliatieve zorg voor kwetsbare oudere kankerpatiënten evalueren door een doorlopende piloot fast-track gerandomiseerde gecontroleerde studie uit te breiden naar kwetsbare ouderen en overbemonsterde kankerpatiënten. De proef zal een kortetermijnspecialistische interventie voor palliatieve zorg in de eerste lijn testen, ontwikkeld met behulp van een innovatieve, op theorie gebaseerde methode. Vijftig oudere kankerpatiënten zullen worden gerandomiseerd om de interventie onmiddellijk (fast-track) of na een wachttijd van 12 weken (met standaardzorg voor beste praktijken) te ontvangen. Ik zal de uitkomst (patiënt en familie) en procesevaluatie uitvoeren. Dit project zal resulteren in baanbrekend bewijs voor het verbeteren van de zorg in de laatste levensfase van oudere mensen met kanker.
AcroniemFWOTM884
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/1730/09/20

Flemish discipline codes

  • Social medical sciences not elsewhere classified