Universitair netwerk voor rampenrisicovermindering en management in de rand van de Indische Oceaan

Projectdetails

!!Description

Het UN4DRR-project heeft tot doel de academische programma's met betrekking tot rampenrisicovermindering en management te moderniseren en GIS / RS-toepassingen te integreren als het belangrijkste deel van de cursusinhoud. Het effect op de lange termijn zal zijn dat toekomstige deskundigen worden opgeleid voor het beheer van natuurlijke en door de mens veroorzaakte rampen in de rand van de Indische Oceaan, ter ondersteuning van nationaal en EU-beleid.
AcroniemEUPOM76
StatusActief
Effectieve start/einddatum15/01/2014/01/23

Flemish discipline codes

  • Environmental impact and risk assessment
  • Environmental management

Keywords

  • Universitair Netwerk
  • Rampenrisicovermindering
  • Management
  • Indische Oceaan