Ontrafeling van mechanismsen betrokken bij de renale klaring van nanobodies

Projectdetails

!!Description

Er werd aangetoond dat nanobodies (Nbs), kleine antigen-bindende fragmenten afgeleid van kameel-antilichamen, over uitzonderlijke eigenschappen beschikken om te dienen als moleculaire contraststoffen voor verscheidene diagnostische en therapeutische toepassigen. De klaring van Nbs via de nieren en in het bijzonder hun opstapeling in de nieren blijft echter een grote limitatie, zowel
wat betreft mogelijke toxische effecten als niet-specifieke signalen bij beeldvorming. Deze problematiek is tot nu toe maar beperkt bestudeerd en mogelijke verhelpingen zijn gebaseerd op een trial- and-errormethode. Het begrijpen van de onderliggende
mechanismen betrokken bij de eliminatie en afbraak van Nbs zal tot nieuwe inzichten leiden om deze problematiek op te lossen.
Het project zal geleid worden door Prof. Hernot en Prof. Xavier van de Vrije Universiteit Brussel, en zla uitgevoerd worden in samenwerking met Prof. Devuyst (Universiteit van Zurich). Hun complementaire expertise in het domein van Nb-contraststof- ontwikkeling, (radio)chemische modificatie van Nbs en nierfysiologie biedt de unieke opportuniteit om de nierretentie van Nbs te begrijpen en te verminderen. Hiertoe wordt voorgesteld om de precieze lokalisering van Nbs in de nieren te bepalen, mechanismen van metabolisering te ontrafelen, alsook mogelijke toxiciteit te bestuderen. Deze informatie zal het mogelijk maken om Nbs en Nb- contraststoffen met betere eigenschappen te ontwikkelen op basis van een duidelijke rationale.
AcroniemFWOAL951
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/2031/12/23

Keywords

  • drug discovery

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Pharmacokinetics
  • Drug discovery and development not elsewhere classified
  • Medical imaging and therapy not elsewhere classified
  • Urology and nephrology not elsewhere classified

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.