De ontleding van textiel versterkte cement composiet materialen door middel van multi-modale meettechnieken

Projectdetails

!!Description

Het project beoogt een procedure voor kwaliteitscontrole van moderne civieltechnische componenten gebaseerd op millimetergolf elektromagnetische methoden (MMW). Het gaat om textielversterkte cementgebonden (TRC) composieten die om redenen van gewicht en duurzaamheid in toenemende mate in de industrie worden gebruikt. Deze moderne systemen vertonen echter een buitengewoon complex mechanisch en breukgedrag en hebben statusverificatie nodig in de verschillende stadia van hun levensduur: in de productiefase (uitharding), eindproductkwaliteit (fabricagefouten), verslechtering tijdens gebruik (accumulatie van schade). Aangezien betrouwbare monitoring vereist is om de materiële prestaties te onderzoeken, introduceert het project geavanceerde contactloze MMW die kan worden toegepast als een nieuwe universele niet-destructieve evaluatiemethode in verschillende stadia van de levenscyclus van TRC-composieten. Bovendien combineert het verschillende inspectietechnieken op basis van elastische golven (akoestische emissie en ultrageluid), optisch
metingen (digitale beeldcorrelatie) en infrarood-beeldvorming die informatie verzamelen vanuit een mondiaal perspectief. Het project wil de grenzen van monitoring uitdagen in alle stadia van het leven van de componenten en een multi-fysische signaalinterpretatie bieden op basis van de uitgebreide en grotendeels onbenutte capaciteiten van MMW voor TRC-evaluatie en de benchmarking die wordt geboden door technieken die meer in het veld zijn gevestigd. Het project geeft feedback over de optimale uithardingsomstandigheden, de voorspelling van de storingsmodus en het ontwerp van de geometrie.
AcroniemFWOAL902
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/1931/12/22

Keywords

  • cement
  • composiet

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Other civil and building engineering not elsewhere classified
  • Construction materials
  • Short and long fibre reinforced composites

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.