De biologische achtergrond van verstoorde pijninhibitie bij chronisch veralgemeende pijnklachten: samenspel tussen cytokines en de HPA-as.

  Projectdetails

  !!Description

  Chronisch veralgemeende pijnklachten komt bij vele verschillende patiëntenpopulaties voor, ook bij patiëntengroepen waar de nadruk niet op die pijn ligt. Om de biologische complexiteit van deze chronische veralgemeende pijnklachten te doorgronden, zullen twee patiëntenpopulaties met elkaar vergeleken worden. Eén waar de pijn op de voorgrond treedt en waar reeds veel onderzoek naar verricht is, reumatoïde artritis (RA), en één waar de pijn slechts een nevensymptoom is en amper beschreven is, namelijk het Chronisch Vermoeidheid Syndroom (CVS). Wat wel al grondig bestudeerd werd bij CVS en bij RA zijn de immunologische en de hormonale afwijkingen. Beiden vertonen een hyperactief immuunsysteem en een falende Hypofyse-Hypothalamus-Bijnier-as (HHB-as).  De link tussen pijn en het immuunsysteem is gekend, maar deze werd nog niet onderzocht bij RA- of CVS-patiënten. Verder is de HHB-as, gerelateerd aan pijnsensitiviteit en is cortisol betrokken bij het immuunsysteem.

  De nauwe relaties tussen de verschillende systemen en het feit dat zowel het immuunsysteem als de HHB-as afwijkend zijn bij CVS en RA, maakt het aangewezen om de pijninhibitie te gaan bestuderen in relatie tot de immunologische afwijkingen (pro-inflammatoire cytokines) en de deficiënte HHB-as. De twee groepen zullen vergeleken worden met elkaar een gezonde controlegroep voor wat betreft hun pijninhibitie, pro-inflammatoire cytokines en HHB-as als respons op 2 fysieke stressors.  AcroniemFWOTM532
  StatusGeëindigd
  Effectieve start/einddatum1/10/0930/09/13

  Flemish discipline codes

  • Basic sciences