Het moleculaire mechanisme ontrafelen van dierlijke adhesieve secreties om de horizon van nieuwe bio-geïnspireerde materialen te verbreden.

Projectdetails

!!Description

De natuur biedt wetenschappers een bijna eindeloos aantal moleculaire systemen en mechanismen aan die tot op heden nog onverklaard zijn. Door het langzame maar krachtige proces van evolutie hebben dieren efficiënte oplossingen ontwikkeld voor problemen, waarmee de wetenschap reeds jaar en dag worstelt. Gedurende miljoenen jaren hebben sommige soorten het vermogen ontwikkeld om lijmachtige substanties te produceren (welke "natuurlijke lijmen" kunnen worden genoemd) die enerzijds worden gebruikt om zich vast te hechten aan oppervlakken of anderzijds om prooien te immobiliseren. Sinds de ontdekking van deze lijmen hebben wetenschappers geprobeerd te begrijpen hoe deze klevende stoffen werken, om nadien met deze kennis materiaal te ontwikkelen dat in staat is om hetzelfde effect te bewerkstelligen. Een van de mogelijke voordelen aan dergelijk materiaal is de toepasbaarheid in de geneeskunde (voor wondgenezing en microchirurgie) en biotechnologie (3D printen van organische materialen, d.w.z. weefsels, organen). Hoewel er reeds beperkte informatie over de biochemische eigenschappen van kleefstofsecreties beschikbaar is voor sommige soorten (met een specifieke focus op schelpdieren), zijn velen van deze stoffen nog steeds niet gekarakteriseerd. Ons doel is om lijmstoffen van drie verschillende soorten organismen te analyseren, om nadien bio-geïnspireerd materiaal voor biotechnologische toepassingen te kunnen ontwikkelen.
AcroniemFWOSB72
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/1931/10/21

Keywords

  • Biomaterials
  • Glue
  • Adhesive secretions

Flemish discipline codes

  • Animal cell and molecular biology