Utopie, heterotopie en planning in Brussel. Stadsprojecten en stedelijke visievorming

Projectdetails

!!Description

Het belang van stadsprojecten staat centraal in hedendaagse stadsvernieuwing en stedelijke visievorming. Binnen de Brusselse stedelijke planningscontext ontbreekt echter een diepgaand begrip van de manier waarop visie/vorming tot stand komt. Dit onderzoek focust ten eerste op dit hiaat door een conceptueel analytisch kader te ontwikkelen voor kwalitatief hoogstaande stadsprojecten en stedelijke visies die een legitiem draagvlak hebben. De concepten utopie en heterotopie maken het mogelijk een verband te leggen tussen de concrete evaluatiecriteria voor 'goede stadsprojecten' en het meer abstracte karakter van de utopie en heterotopie door middel van drie kantelmomenten (zie vorig onderzoek). Het verfijnen van die kantelmomenten en de operationalisering van indicatoren voor een 'goed' stadsproject staat centraal in dit eerste deel.

Een tweede doel is het ontwikkelen en toetsen van een kwalitatief instrument dat stadsprojecten in Brussel objectiveerbaar kan evalueren op basis van de bevonden indicatoren. Voor de conceptuele opbouw steunt het kwalitatief onderzoek op extensieve literatuurstudie en desktop-research. De cases worden geselecteerd uit de 'strategische zones' voorgesteld door het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en geanalyseerd via ruimtelijk onderzoek, semi-gestructureerde interviews met beleidsmakers, discoursanalyse en socio-economische omgevingsindicatoren.

AcroniemIWTKNE08ML
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/0831/12/11

Keywords

  • urban development
  • stadsvernieuwing
  • Brussel
  • planning
  • stadsontwerp

Flemish discipline codes

  • Mathematical sciences
  • Civil and building engineering
  • Other engineering and technology