Effecten van voorschrijven en stoppen van geneesmiddelen bij woonzorgcentra bewoners met een verminderde levensverwachting: gebruik van big data om bestaande evidentie te versterken

Projectdetails

!!Description

Bewoners van woonzorgcentra (WZC) gebruiken veel medicatie.
Medicatie is nodig om symptomen en ziekten te behandelen, maar
de voordelen van sommige medicatie zijn twijfelachtig wanneer het levenseinde nadert. Deze medicatie komt in aanmerking voor “deprescribing” of stoppen of afbouwen.
Momenteel kennen we de effecten van wijzigingen in medicatiegebruik aan het levenseinde niet. In dit onderzoek meten we deze effecten of de levenskwaliteit, de vatbaarheid voor ziekten en het risico op overlijden van WZC bewoners met een verminderde levensverwachting met innovatieve technieken.
In dit project gebruiken we data over kwaliteit van leven en algemene gezondheid van WZC bewoners met een verminderde levensverwachting, die verzameld werden tijdens het BelRAI 2.0 onderzoeksproject. Deze databank zal gekoppeld worden aan administratieve databanken, die o.a. terugbetaalde behandelingen en medicatie bevatten van de volledige Belgische populatie. Zo kunnen we een experimentele studie simuleren die de effecten meet van wijzigingen in medicatiegebruik op kwaliteit van leven, ziekte en overlijdensrisico door mensen met een wijziging in gebruik van een specifiek geneesmiddel (interventiegroep) te vergelijken met mensen voor wie het gebruik van dit geneesmiddel niet wijzigt
(controlegroep), zonder deze mensen bloot te stellen aan risico’s in het echte leven.
AcroniemFWOAL946
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/2031/12/23

Keywords

  • Elderly care
  • Epidemiology

Flemish discipline codes

  • Elderly care
  • Epidemiology
  • Residential health care