VALM&M - Industriële valorisatie van verbeterde modellerings- en monitoringstrategieën voor sleuteltechnologieën

Projectdetails

!!Description

Het is de strategische ambitie van AVRG om onze onderzoek en valorisatie positie te versterken op het gebied van data gedreven Modellering en Monitoring Strategieën voor sleuteltechnologieën. Windenergie, Industrie 4.0 en Additive Manufacturing zijn zulke sleuteltechnologieën en zijn onderzoeksprioriteiten binnen Vlaanderen en Europa.  Voor veel grote structuren en industriële machines, en in het bijzonder voor windturbines, zijn structurele gezondheidsmonitoring (SHM) en conditie monitoring (CM) een waardevol instrument voor verbeterde operaties en onderhoud (O&M) en beslissingen aan het einde van de levensduur (RUL/CLT).  De voortdurende verschuiving in het bedrijfsmodel in de maakindustrie (industrie 4.0) van het verkopen van een product (bijv. een compressor) naar het leveren van een "gegarandeerde" service (bijv. perslucht) vereist slimme monitoringstrategieën om de toestand van de producten te onderzoeken.  Monitoringstrategieën zullen van het grootste belang zijn om het potentieel van Additive Manufacturing volledig te benutten. Dit geldt zeker voor veiligheidskritieke toepassingen (bijvoorbeeld luchtvaart). Om deze uitdagingen op te lossen zijn innovatieve modellerings- en monitoringoplossingen nodig. Een sleutelfactor voor de ontwikkeling naar een onderling verbonden wereld van betrouwbare en veilige systemen is het vastleggen van hoogwaardige gegevens en deze te combineren met geavanceerde gegevensverwerkings- en modelleringstools om veranderingen in het gebruik, de schadestatus of het gedrag van een object vroegtijdig te detecteren.
AcroniemIOF3024
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/2331/12/27

Flemish discipline codes

  • Environmental engineering modelling

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.