Waarden en normen in de sport : de Olympische gedachte in de Vlaamse samenleving.

Projectdetails

!!Description

Achter de Olympische spelen zit een gedachtengoed (van de Coubertin) met als waarden: solidariteit, vrede, antidiscriminatie en gelijke kansen voor idereen. Het IOC draagt dit gedachtengoed uit. De Coubertin zag in de internationale sport immers een vorm van verbroedering, die in zijn opvattingen opvoedkundige betekenis diende te hebben voor de jeugd van de toekomst. Het IOC pretendeert deze waarden van de Olympische beweging via het medium sport over te dragen naar de totale maatschappij. In dit onderzoek zal getracht worden na te gaan hoe het grote publiek tegen de Olympische gedacjhte aankijkt en de eventuele discrepantie trachten te verklaren.
AcroniemOZR329
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/9931/12/01

Flemish discipline codes

  • Pedagogical and educational sciences
  • Sociology and anthropology