Inhoud en drager : een filosofisch onderzoek van een fundamenteel thema in de cognitiewetenschap.

Projectdetails

!!Description

Een belangrijk punt binnen de cognitieve wetenschappen en de filosofische discussie hierin is de relatie tussen 'vehicles' en 'contents' - de relatie tussen de inhoud van perceptuele en cognitieve processen en de 'dragers' van deze inhouden die intern zijn aan de individuele ontvangers.



De filosofische discussie betreft de vraag of men apriorimoet stipuleren dat er een 'isomorphism' is tussen de drager en inhoud. Op het empirisch niveau ziet men tal van modellen die worden voorgesteld, waarbij de isomorfisme niet wordt nageleefd.
AcroniemFWOAL180
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0131/12/04

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Information and computing sciences
  • Pedagogical and educational sciences
  • Philosophy, ethics and religious studies
  • Basic sciences

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.