Inhoud en drager : een filosofisch onderzoek van een fundamenteel thema in de cognitiewetenschap.

Projectdetails

!!Description

Een belangrijk punt binnen de cognitieve wetenschappen en de filosofische discussie hierin is de relatie tussen 'vehicles' en 'contents' - de relatie tussen de inhoud van perceptuele en cognitieve processen en de 'dragers' van deze inhouden die intern zijn aan de individuele ontvangers.De filosofische discussie betreft de vraag of men apriorimoet stipuleren dat er een 'isomorphism' is tussen de drager en inhoud. Op het empirisch niveau ziet men tal van modellen die worden voorgesteld, waarbij de isomorfisme niet wordt nageleefd.
AcroniemFWOAL180
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0131/12/04

Flemish discipline codes

  • Information and computing sciences
  • Philosophy, ethics and religious studies
  • Pedagogical and educational sciences
  • Basic sciences