Veiligheid en Preventie 2010 : Wetenschappelijk fenomeenonderzoek naar eergerelateerd geweld in België.

Projectdetails

!!Description

Hedendaags onderzoek en beleidsmaatregelen benaderen eergerelateerd geweld doorgaans gerelateerd aan de controle op vrouwelijke seksualiteit en concepten van schaamte, bescheidenheid en seksuele eerbaarheid, aldus te onderscheiden van de zogenaamde bloedwraak. Dit onderzoek beoogt: 1. Een theoretische duiding van het begrip eergerelateerd geweld, door onderzoek van de historische, socio-economische, culturele en politieke contexten waarin deze vorm van geweld voorkomt.2. Inzicht verwerven in de mate waarin hulpverleners in Vlaanderen geconfronteerd worden met eergerelateerd geweld en bijdragen tot het formuleren van strategieën om ermee om te gaan. 3. Inzicht verwerven in de manier waarop aan de begrippen 'eer' en 'schaamte' betekenis wordt gegeven door diverse etnisch-culturele minderheden in de context van hun specifiek migratieproces.
AcroniemFBI5
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/11/1031/10/11

Flemish discipline codes

  • Law and legal studies