Projectdetails

!!Description

De relatie tussen politie en samenleving is complex. Burgers delegeren het legale gebruik van geweld aan de politie, maar verwachten tegelijkertijd dat ze dat geweld op een eerlijke en evenredige manier gebruiken. Met toenemende gevallen van politiegeweld, en met name politiediscriminatie, die openbaar worden - meer dan ooit het geval met gsm-video's die viraal gaan - loopt het vertrouwen in de politie (opnieuw) gevaar. Hoe groter het vertrouwen in de politie en hoe legitiemer ze wordt gepercipieerd, hoe groter de kans dat de bevolking meewerkt en zich niet verzet tegen politieoptreden. Ook lijkt de huidige legitimiteit van de politie rechtstreeks verband te houden met diversiteit in onze samenlevingen. Vooral minderheden voelen zich eerder vertegenwoordigd als het politiekorps divers is. Dit project focust op de Belgische casus, met speciale aandacht voor de politie van Mechelen, en onderzoekt diversiteit binnen die politie. We zullen meer specifiek focussen op agenten met een migratieachtergrond, een absolute minderheid in een politie die overwegend blank is. We zullen deze functionarissen interviewen om inzicht te krijgen in hoe zij hun rol binnen de organisatie zien en hoe zij omgaan met migrantenminderheden. We zullen ook focusgroepen organiseren met maatschappelijke organisaties die de burgers met een migratieachtergrond vertegenwoordigen om te bespreken hoe zij het werk van de politie en vooral het werk van agenten met een vergelijkbare achtergrond zien.
AcroniemAIIFUND35
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/09/1831/12/20

Keywords

  • diversiteit
  • samenleving
  • politie

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Criminal law

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.