VUB-Leerstoel 2013-2014 : titularis Prof. Chantal MOUFFE (University of Westminster)

Projectdetails

!!Description

Chantal Mouffe (Charleroi, 1943) is een Belgische politicologe gespecialiseerd in de politieke theorie. Zij is professor aan de Universiteit van Westminster en schreef samen met Ernesto Laclau het boek Hegemony and Socialist Strategy.Hun denken wordt omschreven als post-Marxistisch aangezien zij beide politiek actief waren in de sociale- en studentenbeweging in de jaren '60 (in het bijzonder second-wave feminism in het geval van Mouffe). Zij verwierpen het economisch determinisme binnen het Marxisme en de notie van de klassenstrijd als het enige cruciale antagonisme die onze samenleving doorkruist. In plaats daarvan pleiten Laclau en Mouffe voor een radicale democratie in de vorm van een agonistisch pluralisme waarbinnen conflicten niet ontkend worden, maar elk antagonismen op een positieve manier geuit kan worden. In hun opinie dreigt het liberalisme te vergeten dat "...there is no possibility of society without antagonism".
AcroniemVOPPU95-Y
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/1331/12/14

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Economics and business

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.