Migranten in het vizier. Politie en migratie in Brussel, c. 1880-1914.

Projectdetails

!!Description

Dit project heeft als doel het onderzoeken van politiepraktijken bij de migratiecontrole in de stad Brussel, tijdens een periode van intense stedelijke groei, mobiliteit en industrialisering. Deze studie wil het alledaagse politiewerk analyseren en daarin de relatie tussen politie en migranten, zowel interne als buitenlandse, tussen c. 1880 en 1914. Op die manier biedt dit project een bijdrage aan historische debatten rond politie en politiepraktijken, evenals aan deze rond migratiecontrole en stedelijke groei tijdens de overgang naar een moderne industriële maatschappij. Tegelijk draagt het bij aan discussies rond politiepraktijken in de hedendaagse maatschappij. Door een breder perspectief te hanteren dan de focus op etnische en religieuze verschillen, die doorgaans wordt gebruikt in sociale wetenschappen, wil dit onderzoek een ruimer inzicht genereren in de alledaagse relatie tussen migranten en politie. Gebruik makend van een reeks politiearchieven zal de analyse van het onderzoek steunen op drie dimensies van politiepraktijken. De eerste draait rond plaatsen en bestudeert de politieactiviteit in de Belgische hoofdstad, en vooral in plaatsen van aankomst, transit en verblijf van migranten. Onder deze plaatsen beschouwen we treinstations, logementshuizen en hotels. Ten tweede zal de interactie van de politie worden onderzocht in relatie tot andere actoren, zoals migranten, eigenaars van logementshuizen en nationale en regionale autoriteiten, om op die manier de graad van agency bij agenten te bepalen. Tenslotte zal dit project ook de vooringenomenheid trachten te achterhalen van de patrouillerende agenten om te bepalen of, hoe en welke migranten meer werden gecontroleerd dan anderen
Korte titelOZR opvangmandaat
AcroniemOZR3297
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/1830/09/19

Keywords

  • geschiedenis

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.