Welvaartszoekers of humanitaire vluchtelingen? Migratie, gezondheid en ethiek.

Projectdetails

!!Description

Dit onderzoeksproject bouwt verder op een eerder ingediend projectvoorstel dat werd goedgekeurd in het kader van een EU Marie Curie Postdoctoral Fellowship. Het mandaat, toegekend voor 24 maanden, werd vroegtijdig beëindigd om het huidige mandaat van voltijds gastdocent aan de VUB op te nemen. Het betreft het project: "Welfare-seekers or humanitarian refugees? Immigration and residence in the E.U. on humanitarian and medical grounds; rights, policies and lived realities." (FP6-2004-Mobility-5), promotor Prof. Dr. Danièle Joly, Centre for Research in ethnic relations, University of Warwick. Dit onderzoeksvoorstel betreft medische aspecten van het migratie- en vreemdelingenbeleid en verblijfsaanvragen op basis van humanitaire en medische redenen. Een onderdeel van het voorgestelde onderzoek (verkennen literatuur- en bronnenonderzoek, voorbereidendecontacten veldonderzoek - ongeveer 20% van de vooropgestelde duur) werd uitgevoerd aan de University of Warwick. aanvraagster wenst dit onderzoek en de uitwisseling met bovengenoemde instelling binnen haar huidige opdracht verder te kunnen zetten. Omwille van andere academische opdrachten dient het onderzoek echter gespreid te worden over een langere periode.
AcroniemOZR1707
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/0730/09/08

Keywords

  • ethiek

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Philosophy, ethics and religious studies

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.