Wat is het effect van sportbeoefening op de achteruitgang van de cognitieve functie bij Type I Diabetes Melitus patiënten.

  Projectdetails

  !!Description

  Het gebruik van exogeen insuline stelt Type I diabetes Mellitus patienten (T1DM) in staat het glucose gehalte in hun bloed dagelijks te handhavcn. Hct gebruik van insuline echter, kan hypoglycemie bij deze TlDM patienten veroorzaken. De gevolgen hiervan kunnen hoog oplopen: hypoglycaemia kan zowel een afname van de cognitieve functie als hersenschade veroorzaken. Het is allom bekend dat TIDM patienten eveneens kunnen genieten van de gunstige effecten van sportbeoefening, zelfs op het allerhoogste niveau. Indien een T1DM patient erin slaagt om zijn glucose gehalte in het bloed onder controle te houden, kunnen de positieve gevolgen van sport de negatieve gevolgen van deze aandoening overstijgen. Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) is de meest voorkomende neurotrofine in de hersenen en is een cruciale factor in de neurogenese. Deze neurogenese speelt op zijn beurt een rol in het ontstaan van leerprocessen. Het vrijkomen van BDNF wordt beinvloed door het uitoefenen van sport. Maar of sporten hetzelfde effect heeft op neurogenese en BDNF bij TlDM patienten is niet geweten. In dit project willen we nagaan of gecontroleerd uitoefenen van sport dezelfde gunstige effecten heeft T1DM patienten. Dit zal verwezenlijkt worden door het combineren van dierlijke proeven als studies op mensen waarbij parameters van cognitie gemeten zullen worden. Uit de resultaten van deze studie zullen specifieke richtlijncn voor TlDM patienten opgesteld kunnen worden om zo de afname van de cognitieve functie te verminderen, zodat ook zij verantwoord aan sport kunnen doen.
  AcroniemOZR2096
  StatusGeëindigd
  Effectieve start/einddatum1/10/1030/09/14

  Flemish discipline codes in use since 2023

  • Basic sciences

  Vingerafdruk

  Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.