Wie wint de wetgevende strijd? Het opsporen van wetswijzigingen en politieke ideeën in de EU-ruimte van Vrijheid, Veiligheid en Recht

Projectdetails

!!Description

Het huidige onderzoeksproject heeft als doel inzicht te krijgen in de machtsverhoudingen tussen de belangrijkste Europese institutionele actoren in de context van wetgevende besluitvorming in de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (RVVR). Ten eerste onderzoekt het welke wijzigingen wetgevingshandelingen ondergaan tijdens het wetgevingsproces van de door de Europese Commissie voorgestelde tekst naar de definitieve versie die is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en welke beleidsideeën, gedefinieerd als beleidsbepalingen in de wet, uiteindelijk in het aangenomen document. Ten tweede verklaart het de mechanismen en oorzakelijke factoren achter de invloed van bepaalde institutionele actoren en ideeën over de ontwikkeling van op het gebied van de RVVR aangenomen wetgeving.
Om dit te doen, vertrouwt het project op een applicatie-prototype van datamining en gegevensverwerking, dat een grootschalige-N systematische aanpak mogelijk maakt voor het volgen, visualiseren en analyseren van alle wetgevende activiteiten in RVVR tussen mei 1999 en december 2016.
Door te traceren wie 'wint' in de 'wetgevende strijd', vult het project niet alleen een belangrijke leemte in de literatuur over de RVVR-besluitvorming in die gedomineerd wordt door kleinschalige-N en kwalitatieve studies, maar het voedt ook de lopende theoretische debatten over de invloed van institutionele actoren en op de impact van ideeën op de Europese wetgevende resultaten. Bovendien kan de toepassing van technieken voor data mining en gegevensverwerking op juridische teksten bijdragen aan het testen van de efficiëntie van verschillende computationele modelleermethoden.
AcroniemFWOTM887
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/10/1730/09/21

Flemish discipline codes

  • Other political science not elsewhere classified