Projectdetails

!!Description

Windenergie is een van de snelstgroeiende, meest volwassen en kostenconcurrerende technologieën voor hernieuwbare energie. Maar zijn inzet
staat voor grote uitdagingen door een gebrek aan inzicht in de (verdeling van) complexe (positieve en negatieve) effecten en
hun wisselwerking met een lage lokale acceptatie. WIMBY pakt deze uitdagingen aan door de maatschappelijke betrokkenheid van burgers en
belanghebbenden, zodat windenergie aanzienlijk meer steun krijgt van de bevolking, waardoor het een rol kan spelen in de decarbonisatiedoelstellingen van Europa.
Hiervoor vertaalt WIMBY de resultaten van diepgaande modellen om het potentieel voor de ontwikkeling van windparken in te schatten in bruikbare en
uitgebreide informatie en hulpmiddelen voor belanghebbenden, waardoor de besluitvorming naar een lagere impact en meer participatieve wind wordt vergemakkelijkt
energie inzet.
AcroniemEUAR102
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/2331/12/25

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Renewable power and energy systems engineering

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.