‘Venster op de wereld’ of ‘vervormde lens’. De rol van animatiefilms in het vormen van de sociale perceptie van kinderen.

Projectdetails

!!Description

Al in de kleuterschool zijn kinderen opvallend goed in staat tot het
waarnemen en beoordelen van verschillen in ‘sociale status’. Deze
vaardigheid ontwikkelt zich sterk tussen de leeftijd van 4 en 12 jaar
en wanneer kinderen aan de middelbare school starten, sluiten hun
beoordelingen van ‘klasse’ al nauw aan bij die van volwassenen. Dat
kinderen zo jong blijk geven van de vaardigheid om personen en
objecten te beoordelen naar sociale status, op basis van een
beperkte ervaring met de volwassen wereld van werken, carrière en
status, doet een simpele, maar vrij fundamentele vraag oprijzen:
waar verwerven kinderen deze kennis over statusverschillen, klassehiërarchie en sociale ongelijkheid? Dit onderzoek heeft als doel deze
vraag te beantwoorden door te focussen op een cultureel genre dat
een steeds prominentere plaats heeft ingenomen in het vormen van
de leefwereld van kinderen, namelijk animatiefilms. Het heeft een
tweevoudig onderzoeksdoel. Ten eerste beoogt het de specifieke
manieren te analyseren waarop dit culturele genre verschillen in
sociale status en klassepositie representeert, via een gedetailleerde
inhoudsanalyse van dertig van de populairste animatiefilms. Ten
tweede zal het bestuderen hoe kinderen op hun beurt zelf deze
representaties interpreteren en gebruiken in het construeren van hun
begrip van de volwassen wereld van klasse en status, via
semigestructureerde interviews met 150 kinderen volgens een
specifiek ontwikkelde methode op basis van video-elicitatie
AcroniemFWOTM1063
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/11/219/02/23

Keywords

  • Tekenfilms
  • Maatschappelijke klasse
  • Sociale perceptie van kinderen

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Social perception and cognition
  • Cultural sociology
  • Sociology of social class
  • Socialisation
  • Sociology of child, adolescence and youth

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.