The Characteristics of European Union’s Economic Diplomacy and China’s relevant Strategies

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Vertaalde titel van de bijdrageThe Characteristics of European Union’s Economic Diplomacy and China’s relevant Strategies
Originele taal-2Chinees
Pagina's (van-tot)88-99
Aantal pagina's12
TijdschriftChinese Journal of European Studies
Volume2014
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - jul 2014

Citeer dit