Managing Diplomacy: the Strategic Management and Prospects of EU-China Economic Diplomacy

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Vertaalde titel van de bijdrageManaging Diplomacy: the Strategic Management and Prospects of EU-China Economic Diplomacy
Originele taal-2Chinees
Pagina's (van-tot)116-119
Aantal pagina's4
TijdschriftNorth-east asia academic forum
Volume2013
Nummer van het tijdschrift12
StatusPublished - 2013

Citeer dit