on the application of Chinese economic power

Xiaotong Zhang, Hongyu Wang, Ke Zhao

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

137 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageon the application of Chinese economic power
Originele taal-2Chinees
Pagina's (van-tot)91-98
Aantal pagina's8
TijdschriftForum of Northeast Asia
Volume2013
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2013

Citeer dit