19. De artikelen art. 1:14 – 1:23 WVV van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in Artikelsgewijze commentaar, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, losbladig (basis-tekst van 31 p. aangeleverd mei 2021). 19. De artikelen art. 1:14 – 1:23 WVV van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in Artikelsgewijze commentaar, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, losbladig (basis-tekst van 31 p. aangeleverd mei 2021).

Onderzoeksoutput: Comment/debate

Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's31
TijdschriftNotarieel zakboekje
StatusPublished - 31 mei 2021

Citeer dit