2 weeks after the Haiti earthquake: children suffer from respiratory problems, not cholera.

G. Van Berlaer, T. Staes, Dirk Danschutter, G. Gijs, Ives Hubloue

Onderzoeksoutput: Editorial

Samenvatting

No abstract available
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)154-154
Aantal pagina's1
TijdschriftActa Clin Belg
Volume66
Nummer van het tijdschriftMar-Apr
StatusPublished - 2011

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '2 weeks after the Haiti earthquake: children suffer from respiratory problems, not cholera.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit