25 jaar toezicht door het CPT op detentie in België. Bespreking van het boek 'Europa waakt' en de studienamiddag 'Onafhankelijk toezicht op detentie in België: last of lust?'

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

120 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)33-37
Aantal pagina's5
TijdschriftFatik
Volume35
Nummer van het tijdschrift158
StatusPublished - jul 2018

Citeer dit