3-Year Clinical Outcomes of the PRISON-IV Trial: Ultrathin Struts Versus Conventional Drug-Eluting Stents in Total Coronary Occlusions

Carlo Zivelonghi, Pierfrancesco Agostoni, Koen Teeuwen, Renè J van der Schaaf, Josè P S Henriques, Paul H M J Vermeersch, Mike A R Bosschaert, Johannes C Kelder, Jan G P Tijssen, Maarten J Suttorp

Onderzoeksoutput: Letter

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1747-1749
Aantal pagina's3
TijdschriftJACC: Cardiovascular Interventions
Volume12
Nummer van het tijdschrift17
DOI's
StatusPublished - 9 sep 2019

Citeer dit