3D Variel modules in precast concrete in Belgium (1969-1981). The work of Fritz Stucky and Willy Van Der Meeren

Onderzoeksoutput: Conference paper

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '3D Variel modules in precast concrete in Belgium (1969-1981). The work of Fritz Stucky and Willy Van Der Meeren'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities