[3H]SCH 23390 labels a novel 5-hydroxytryptamine binding site in human blood platelet membranes

Jacques De Keyser, H. Walraevens, Guy Ebinger, G. Vauquelin, A. Convents

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

24 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '[3H]SCH 23390 labels a novel 5-hydroxytryptamine binding site in human blood platelet membranes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences