4-dimensional design: a design strategy for efficient shelter and sustainable housing after conflict-based and natural disasters

Caroline Henrotay, Wim Debacker, Marijke Mollaert, Willy De Wilde, Hendrik Hendrickx

Onderzoeksoutput: Conference paperResearch

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '4-dimensional design: a design strategy for efficient shelter and sustainable housing after conflict-based and natural disasters'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences