A Border for the People? Narratives on Changing Eastern Borders in Finland and Austria

Lena Laube, Christof Roos

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)31-49
Aantal pagina's18
TijdschriftJournal of Borderlands Studies
Volume25
Nummer van het tijdschrift3-4
StatusPublished - okt 2010

Citeer dit